Valtakunnallinen mielenosoitus taiteilijoiden ja tutkijoiden sosiaaliturvan puolesta
2.3. 2007 - Joensuu

KUN FAKTA ON ETTEI 80% TAITEILIJOISTA SOVI YRITTÄJYYDEN KAAVIOON,
   NIIN MISSÄ ON AMMATTIPOLIITTINEN EHDOTUS TOIMIVASTA MALLISTA!

TAITEILIJAN
PERUSTURVA
PANEELI
26.3. 2006
Taidekeskus Ahjo
 Joensuu
webraportti:
Leena Nylander        
taiteilijan perusturvapaneeli_26_3_06
vasemmalta: Harri Hirvonen,  Leena Nylan- der, Sari Kinnunen ja Pekka Purhonen
taiteilijan perusturvapaneeli_26_3_06
 Sari Kinnunen, Pia Lindy, Pekka Purhonen
                             valokuvat Anne Kettunen
Leena Leskinen, Tarja Cronberg, Sari Parviainen, Jarmo Valtonen
        Leena Leskinen, Tarja Cronberg,
        Sari Parviainen ja Jarmo Valtonen
From: leenanylander@gmail.com
Subject: Näkymätön noitavaino
Date: Fri, 09 Dec 2005 14:58:51 +0200

Pekka Purhosen nälkälakko tuo esille monia taiteilijoita koskettavan asian. (Taiteilija 5/2005)
Toivottavasti lehden artikkeli johtaa rakentavan keskustelun kautta tuloksiin. On käsittämätöntä että samalla kun on aihetta iloita esim. pitkien apurahan saajien sosiaaliturvan parantumisesta, suuri joukko kollegoista rimpuilee perustoimeentulon paineissa. Onko Suomen yhteiskunnalla va- raa ja otsaa pudottaa lankulta työn- hakijataiteilijat? Näkymätön noitavaino on tehokas lamautin ja sellaisen kohteeksi voi joutua perustoimeentuloa etsivä taiteilija.
Toivottavasti löytyy kaikkia ammattiliittojen jäseniä koskevat vähimmäistavoitteet, joiden takana Suomen taiteilijaseura on. Taide- maalariliiton sihteerin, lakimies Terhi Aalto- sen tuki veroasioissa on monelle ratkaisevan tärkeää. Antiikin taruissa Prokustres veny- tetään tai katkaistaan sopivaksi vuotee- seensa - yrittäjyys on tämän päivän Prokustren vuoteen  mittayksikkö. Ja taru on taas totta
KUTSU
Tällä hetkellä, kun apurahaa saavien taiteilijoiden sosiaaliturvan puutteisiin - esim. Sosiaali- ja ter- veysministeriön työryhmämuistio 2004:9 - on havahduttu kiinnittämään huomiota, joudumme muistuttamaan siitä, että apurahojen ulkopuolelle jää huomattava joukko taiteilijoita. Tavoittee- namme on poistaa näihin yksilöihin kohdistuvaa raunioittavaa kohtelua ja toimenpiteitä mm. työvoi- matoimiston ja verottajan taholta. Paneelissa toi- vomme löytyvän vastauksia siihen, miten rannalle jäävä voi kehittää ammattitaitoaan ja mahdollisuuk- siaan pärjätä yhä kovenevassa kilpailussa. Haluamme lainsäätäjältä viranomaisille selvät ohjeet siitä, miten taiteilijan työn välttämättömät edellytykset otetaan huomioon.
 Joensuussa 2. maaliskuuta 2006.
Kunnioittavasti
Liisa Nikitin ja Leena Nylander
paneelin työryhmästä

Kutsun olemme lähettäneet opetusministeriöön johtaja Rauno Anttilalle, eduskunnan sivistys- valiokuntaan Kaarina Drombergille,  kansan- edustaja Tarja Cronbergille ja Säde Tahvanaiselle, taiteen keskustoimikuntaan, Ihmisoikeusliittoon, P-K:n taidetoimikuntaan, Taidemaalariliittoon ja Suomen Taiteilijaseuraan. Keskusteluun osallistujia on kutsuttu myös Joensuun työvoimatoimistosta, KELA:n Joensuun toimistosta sekä Ahjon jäsenyhdistyksistä. 
 

          PANEELIN OSALLISTUJAT
 
- kuvataiteilija Pekka Purhonen
- kansanedustaja Tarja Cronberg
- työttömien neuvoja Lea Vallius
- Joensuun seudun työvoimatoimiston johtaja Jarmo Valtonen
- KELA:n Rantakylän toimistonjohtaja Sari Parviainen
- P-K:n taidetoimikunnan pääsihteeri Sari Kinnunen
- SKjL:stä pääsihteeri Harri Hirvonen
- taidegraafikko, mediataiteilija Leena Nylander Joensuun Taiteilijaseurasta (paneelin ideoija)
- kirjailija Leena Leskinen kirjailijayhdistys Ukrista (paneelin puheenjohtaja)
- tanssitaiteilija Pia Lindy P-K:n tanssin keskuksesta
taiteilijan perusturvapaneeli_26_3_06


Ensimmäiseen viestiin vain tutut ja Purhonen vastasivat. Aika kului ja monen vastaan tulijan kanssa oli pohdittava asiaa
kuin myös kirjeviestein ja puhelimen kautta. Seuraava julkisempi vaihe oli kutsun lähettäminen opetusministeriöön,
Ihmisoikeusliittoon kuten myös ensimmäisen viestin saaneille ym. Samoin oli sovittu Taidekeskus Ahjon kanssa,
että paneeli toteutetaan viidentenä Kuutamolla-tapahtumana.


Kuutamolla  

      Taidekeskus Ahjossa järjestettiin sunnuntaina 26.3. klo 15.00 viidennen kerran  Kuutamolla -tapahtuma. Aiempina vuosina ovat taiteilijat ja päättäjät kokoontuneet Ahjoon keskustelemaan tai- teen asemasta ja kulttuuri-ilmapiiristä Pohjois-Karjalassa. Tänä vuonna pohdit- tiin paneelikeskustelussa taiteilijan perus- toimeentuloa ja sosiaaliturvaa, taiteen alalla pärjäämisen mahdollisuuksia ja esteitä. "Kun apuraha on myönnetty työ- suunnitelmasta tulee sitova. Työttö- myssturvaa on vaikea saada niin kauan kuin työ on kesken, vaikka se ei valmistuisi koskaan."(Keikkatyöläisen sosiaa- liturvaopas, 2006) Kerätäänkö taas kumia Kongossa, vai mitä lause tarkoittaa! Kukaan nuori ei opiskele työttömäksi! Mikä on taidehallinnon rooli ammatti- taiteilijoiden puolustamisessa? Miten polkuilee mm. tekijänoikeuskorvauksissa liikkuva raha? 
Taustaksi:
  Joensuussa Luova talous-itääkö? -seminaarissa 31.3. luennoinut Taiteen keskustoimikunnan puheenjohtaja Hannu Saha mainitsee vain viidesosan taiteilijoista sopivan yrittäjän toimenkuvaan. Siinä mielessä kansanedustaja Tarja Cronbergin  hahmottama  malli luovan työn peruspalkasta olisi kaivattu ratkaisu. Myöskään maataloustuottajien Myel  ei ole yhtä kova kuin  yrittäjien Yel-eläkelaki, mutta taiteilijoilla ei ole keskustan kokoista  puoluetta puolia pitämässä, huomauttaa puhelimessa Suomen taiteilijaseuran kunniapuheenjohtaja Kari Jylhä. Jos taiteilijoiden alkutuotannon kerrannaisvaikutukset esim. työpaikkojen syntyyn ja tekijän- oikeuskorvauksissa liikkuvaan rahaan näkyvästi muistettaisiin, olisi suhtautuminen toisenlaista. Kirjallista evästystä paneeliin on lähettänyt Suomen taiteilijaseuran puheenjohtaja Elena Näsänen: ja taidemaa- lariliiton puheenjohtaja Juha Okko
       Aurinkoisen maaliskuun sunnuntain jätti kokematta 40 asiasta kiinnostunutta. Puheenjohtaja kirjailija Leena Leskinen-Myllerin esitteli paneelin osanottajat. Allekirjoittanut kuvasi miten kollegan nälkälakko aiheutti tämän tilaisuuden, ja kertoi samalla  ajattelevansa perusturva asiasta kuten hetki aikaisemmin televisiossa presidentti Lennart Meren muistotilaisuudessa puhunut kirjailija Jaan Kross: Usko siihen, että oikeudenmukaisuus on olemassa, oli  aina presidentti Lennart Meren toiminnan taustalla
Elena Näsänen:
Monet taiteilijat ovat usein väliinputoajia, he eivät ole palkansaajia, eivätkä yrittäjiä, mutta lainsäädäntö ei tällaista välimuotoa tunnista.Myös yrittäjillä jotka ansaitsevat vähän saattaa olla samoja ongelmia kuin meillä. Toisaalta pätkätöiden yleistyessä, myös pätkätyölaisten ongelmat koskettavat useita taiteilijoita. Ehkä tätä voisi käyttää myös hyväksi perustellessa vaatimuksia taiteilijoiden työttömyysturvalainsäädännön ja sosiaa- liturvan parantamiseksi. Suurempaa joukkoa koskevia uudistuksia on helpompi saada läpi.
Sen sijaan että taiteilijat pahimmillaan joutuvat luopumaan työhuoneesta ja lopettamaan työnteon, pitäisi kehittää tukimuoto joka auttaisi pysymään työssä. Nyt ensin pitää lopettaa työnteko kokonaan saadakseen työttömyys- turvaa ja sen jälkeen kun taiteilija on työtön hänet ohjataan työllistymiskursseille.


Pekka Purhonen:

 TYÖTTÖMÄN TAITEILIJAN LAKKO
Perjantaina 24.3.2006 pitkäikais- työtön mies yritti murhata vasaralla naisvirkailijan Päijät- Hämeen työ- voimatoimistossa. Motiiviksi hän kertoi tyytymättömyyden saamaansa palveluun. Perjantaina 11.11. 2005 työtönn taiteilija aloitti nälkälakon Lahden Taidepanimolla. Motiiviksi hän kertoi tyytymättömyyden työ- voimatoimistossa tehtyyn karens- sipäätökseen ja yli 7kk kestä- neeseen korvausten odotteluun.

YRITTÄJÄ TIETÄMÄTTÄÄN
Ilmoittauduin työttömäksi työn- hakijaksi 14.4. 2005, mutta virkai- lijan löydettyä minulta yrittäjä- tunnuksen, alkoi uskomaton byrokratiarumba joka on edelleen kesken. Minulle määrättiin neljän kuukauden odotusaika yritystoi- minnan keskeytymisen johdosta. Y-tunnus oli jäänyt verottajan tietoihin Helsingin kau- pungin tilaustyön takia vuodelta 2003. Sen jälkeen ei ole ollut minkäänlaista yritys- toimintaa tai- teilijana. Olin irtisa- noutunut Alv- rekisteristä jo 2004, mutta vero- virkailija ei neuvonut jäämään pois myös tarpeettomasta ennakon- perintärekisteristä.
Olin siis tietämättäni yrittäjä vailla mitään muuta yrittäjän tunnusmerkistä kuten tuloja, kirjan- pitoa, stressiä. Verottajan tiedoista olisi heti käynyt ilmi totuus. Oikeuteni työmarkkinatu- keen selvitettiin hyvin tarkkaan ja puolison tulot tutkittiin. Uusi valitus Työvoimatoimikuntaan ei muuttanut päätöstä. Syyskuun 15. valitin Työt- tömyysturvalautakuntaan. Kysyttiin olenko hakenut tai saanut valtion taideapurahaa ja missä määrin työllistyn taiteilijan työssäni� En saanut enkä työllisty missään määrin. Tämä kysely viivästytti käsittelyä puolitoista kuukautta. Karenssini päättyi 27.8. mutta ensimmäisen erän työttö- myyskorvauksesta sain vasta kolme kuukautta myöhemmin.

NÄLKÄTAITEILIJAN NÄLKÄLAKKO
Päätin tehdä tapauksestani niin julkisen kuin mahdollista, koska taiteilijoiden huono kohtelu virastoissa on tavallista mutta siitä ei ollut pidetty tarpeeksi meteliä. Ryhdyin nälkä- lakkoon Taidepanimolla. Lehdistö- tiedotteeni sai heti toimittajat kiin- nostumaan ja jo aloituspäivänä oli etusivun juttu Etelä-Suomen Sano- missa ja haastattelu Hämeen tv- uutisissa. STT:n kautta juttu levisi valtakuntaan. Makasin vanhassa sai- raalasängyssä päivittäin kello 14-16. Vieressä tyhjä jääkaappi ovi auki.
Päivittäin kymmenet ihmiset kävivät kyselemässä ja kertomassa omia vastaavia kokemuksiaan. Jouduin myös ankaran arvostelun kohteeksi paikallislehdessä. �Kuinka taiteilija kehtaakin hakea ilmaista rahaa työvoimatoimistosta ja on laiska ja huono taiteilija, pitäisi ryhtyä putkimieheksi. Vastasin yleisön- osastossa kahdesti. Pian virano- maiset katsovat minun elätävän itseni sillä että en syö lainkaan!  Laihduin 15 päivän aikana 7kg ja olo oli vaarallisen seesteinen. Olin ilmoittanut lopettavani kun KELA on maksanut ensimmäisen erän karenssin jälkeen. Se tapahtui 25.11.

 Lopulta tajusin että CV:ni oli tulkittu väärin ja tein perusteellisen selvityksen Vakuutusoikeudelle siitä että omaan työhön käytetty aika on vähäinen ja voin ottaa vastaan kokopäivätötä. Velkaannuin läheisil- leni yhteensä 2500€ ja saatuani apurahan helmikuussa, katkaisi KELA korvauksen tutkimisen ajaksi. Tiesin joutuneeni silmätikuksi. Taiteilija- lehden tekemän jutun seu- rauksena minut kutsuttiin Joensuuhun keskus- telemaan taiteilijan toimeentulosta.

 
EU:n budjetti on vuositasolla jotain 100 miljardin euron luokkaa. Vertailukohdaksi voi ottaa sen, että Suomen kansallinen
vuosibudjetti on 40 miljardia (mutta EU:ssa 25 jäsenmaata!). Yksin Saksan vuosibudjetti on n. 450 miljardia euroa.
Näin ollen kansallista vastuuta ei voine kieltää.


Keskustelusta poimittua:
Taiteilija Anneli Heliö näki kuullussa yhtymäkohtia Raija-Sinikka Rantalan kirjassa Optimisti kerrottuun näyttelijä Antti Aron tapaukseen ja kohtaloon.

 Pekka Purhonen:  Omaa työtä saa tehdä, jos se ei estä  työn vastaanottamista.
Jarmo Valtonen: Mielenkiintoinen sessio. Byrokraa- tin näkökulma; samanlainen päätös ei mielivaltaisia päätöksiä eri paikkakunnilla.Työttömyysturvalaissa ei puhuta rahasta mitään. Kysymys on siitä onko henkilöllä työtä.
Pia Lindy: Apurahan päätyttyä  päätoiminen tans- sijuus estää työnhakijaksi pääsemisen... Apura- hakautena taiteilija velvoitetaan ottamaan yrittäjä- eläke omalla kustannuksella ja sosiaaliturvaa parantavat elementit ovat näin pois pyyhkäistyt. (Teatteri- ja Mediatyöntekijät, toiminnanjohtaja Raimo Söder: Meteli-lehti). STTL:ssa on 651 jäsentä, teatte- reissa palkattuna on 38,  kyse on siis freelancerken-
tästä.  Merkille pantavaa on ettei sosiaali- ja terveysministeriö halua kuulla järjestöjä, jotka edustavat
työsuhteessa olevia taiteilijoita.
Jarmo Valtonen: Järjestelmät kaipaavat koko- naisvaltaista remonttia. Työvoimaviranomaiset anta- vat lausuntoja, jotka sitovat päivärahan maksajaa. Yrittäjä vai palkansaaja, tämä on hirveän hankala asia. Edellisen vuoden työhistorian perusteella tehdään ratkaisu työttömän statuksesta. Esim rakennusalalla palkansaajat voivat käyttää omia työvälineitään ja olla silti työsuhtees- sa. Pelkästään apurahakauden päättyminen ei osoita taiteilijan työn päättymistä.
Sari Kinnuen:  Opin enemmän kuin pitkään aikaan.
Käy ilmi että kun meille päin apurahahakemuksiin  täytyy vakuutella pätevyyttään niin työkkäriin  päin vastoin. Koska taidetoimikunnan määrärahat ovat rajalliset on ikävä kuulla, jos jo pienenkin apurahan saaja joutuu vielä kärsimään.
Sari Parviainen: On olemassa sovitellun päivärahan ja sivutoimisen yrittäjyyden mahdollisuus. Soviteltuja päivärahapäätöksiä  on tehty taiteilijoille tosi vähän.
Omasta työstä  saatu tulo sovitellaan. Kohdeapura- haa ei sovitella työttömyysturvan saajalle.

Harri Hirvonen:  Taiteilijaseura tuottajana -  miten luokitellaan  toiminta tuottavaksi?  Yhdistykset ovat
myös henkisiä turvaverkkoja.
Leena Nylander: Työttömien omaehtoiseen  aktivoimiseen  tarkoitettua rahaa palautuu käyttämättönä 5 miljoonaa euroa. Jos vain  ryhmä voi aktivoida itseään ei yksilö, eivätkö työttömät  taiteilijaseuroissa voi saada tuota rahaa.
(Jälkikäteen Sari Kinnusen  Jarmo Valtoselta kysymänä vastaus oli;  vain sellaiseen toimintaan, joka johtaa pysyviin työpaikkoihin.)
Outi Särkikoski: Taiteilija ei ole työtön. Hän menee
kortistoon saadakseen perustoimeentulon. Opetta- jana  en voi sanoa oppilaille, että teistä koulutetaan
työttömiä.
Tarja Cronberg: Taiteilijoille perustulojärjestelmä, lähtökohtana 600 euroa kuukaudessa ilman kyselyjä ja  mahdollisuus tienata 250€ verollista tuloa. Kont- rolli maksaa yhteiskunnalle paljon. Pitkä  apuraha keskeyttäisi perustulon. Sama  perustulo kuin muil- lekin pitkäaikaistyöttömille.
Jokke Saharinen: Byrokratia ruokkii itseään.Tai- teilija on ammattilainen, jolla on työtä mutta ei an- siotuloja. Taiteilijoita on kuultava omgelmien tunnis- tami- seksi, dialogi viranomaisiin on saatava toimi- vaksi.
Arja Valkonen-Goldblatt: Varsinaisen työn ohes- sa pitäisi kehitellä tuote, mutta minun tehtäväni on suunnitella installaatioita.
Anu Torikka: Taiteilijan työ olisi työ, vaikka kuinka epätyypillinen niin työ, josta tulee edes minimipalk- ka.
Tarja Tella: Ei saa syyllistyä ja vastaanottaa syyllis- tymistä. Jos yhteiskunnan varoilla  koulutetaan niin
projektikoulutuksen  on oltava ammattitaitoa lisää- vää. Lehdistössä sijoittaja neuvoo sijoittamaan nuoriin tai kuolleisiin taiteilijoihin. Se kertoo jotakin taiteilijan ihmisarvosta...
Veikko Nieminen: Pitkäaikaistyöttömien   aktiivi- suudesta saatiin paikkakunnalle elokuvan käsikirjoi- tuskurssit ja sinne hyvät opettajat.  Vastaavaa lisää!Opetusministeriön ajatus rahoituksen kohdistamisesta  taiteen soveltavaan käyttöön mm. terveydenhuollon piirissä on  yhteiskuntaa rikastuttava, mutta jos se tapahtuu perustoiminnan - yhdistysten ja gallerioiden -  kustannuksella, ollaan umpikujassa.  Voidakseen heijastaa valoa ja elämänuskoa tatvitsee  taiteilijakuntakin vertaispalautetta  ja  kontakteja omaan yhteisöön. Tendenssitaidetta erilaisiin tarkoitusperiin on tarvittu ja tuettu aina, mutta taide on myös abstrakti, sula intohimo - joka hahmottuu koettavaksi taiteilijoiden työn kautta.
Passiivisuus perusturvan ehtona muistuttaa mm. jehovantodistajapoikien istuttamista 2,5 vuottta vankiloissa ennen
kuin vuonna 1986 astui
voimaan sivarilait. Kunnia niille,  jotka saivat ne lait aikaan. Passiivisuuden vaatiminen on ihmisoikeusloukkaus. Juuri vaikeissa olosuhteissa  tarvitaan tarmon ja aktiisuuden rohkaisemista.
 Mitä Suomessa tapahtuu? Optioita ja orjatyövoimaa!Oveen koputetaan ja  kalan tuoksu tulvahtaa eteiseen. Ne eivät ole pilkkiahvenia kuten
vuodenajasta luulisi vaan tuoreita kirjolohen ruotoja naapurin tutun savustamolta -
suoraan kattilaan pantavaa, Karjalassa kun ollaan!
Leena Nylander
Kontiolahti
http://leenanylander.net/
Taidekeskus Ahjo, Joensuu