Sanomalehti Karjalainen 5.7.2006
Ympäristö viestii
menneestä  ja  olevasta


Leena Nylanderin kuvasarja Galleria Kohinassa tutkii luonnon kauneutta ja historian julmuutta.

Joensuu

Kaisu Parviainen

     Joensuun Taiteilijaseuran ylläpitämässä Galleria Kohinassa taitokorttelissa avautui maanantaina jo järjestyksessään  toinen näyttely. Tällä kertaa vuorossa on taidegra- fiikoistaan ja videotöistään tunnetun kon- tiolahtelaisen Leena Nylanderin  Koske- tuksia Vodlajärveltä - näyttely.
   Näyttelyyn päätyneet 17 työtä ovat still- kuvia videonauhasta, jota Nylander kuvasi Venäjän Vodlajärvellä. Vodlajärven kan- sallispuistoon Nylanderin vei viime vuonna venäläis-suomalainen ympäristötaide projek- ti. Nyt näytteillä olevat kuvat eivät kuiten- kaan syntyneet  ympäristötaideprojektin puitteissa, vaan ovat oivalluksiksi kasvavia tunnelmakuvia paikan päältä.
annin kuvaama     Leena Nylanderin kuvamuistoja Vodlajärveltä Venäjältä on nähtävillä Galleria Kohinassa.                                                                                                                          KUVA:Anni Karvinen
Vodlajärven kansallispuisto sijaitsee Venäjän Karjalan ja Arkangelin alueen rajalla ja sen erikoisuutena ovat Euroopan suurimmat luonnontilaiset metsäalueet ja paikan kulttuurihistoriallinen arvo. Kun Vodlajärven  asukkaat  siirrettiin  pois  Stalinin  vainoissa jo 1930- luvulla, on suurelta osin asumatto- malla  alueella säilynyt  hyvinkin vanhaa ra- kennusperintöä.
- Vodlajärvi on siksi hyvin vaikuttava paik- ka, että toisaalta siellä on kaunista kuin paratiisissa, toisaalta paikassa on yhä julman historian tuntu, Leena Nylander kertoo.
Nylanderin runollisessa kuvakoosteessa Vodlajärveltä on niin luonnonmaisemia kuin sisäkuvia mökistä, jota osan vuodesta käy asuttamassa vanha mummo.
- Yhä edelleen vanhassa mökissä oli nähtä- vissä jäljet, että sieltä oli vuosikymmeniä sitten lähdetty väkivaltaisesti viemällä, Nylander kertoo.
Vodlajärven kuvien joukossa on myös kaksi tuoreempaa otosta  Nylanderin  kotipihalta,  
 jossa hän kuvasi  unikkoja  leiskuvanpunaista juhannusyön auringonlaskua vasten.
- Nykyhetkeä ei pidä koskaan unohtaa.Men- neisyydellä on merkitystä vain nykyhetken rinnalla, selvittää Nylander uudempien kuvien sanomaa.
Toinen näyttelyn kuvasarja kuvaa Vodlajärven rannalle unohtunutta ikivanhaa takkia, jonka löytäminen herätti Nylanderissa paljon ajatuk- sia läsnäolosta ja odottamisesta.
- Unohtajaansa odottavaan takkiin liittyy aja- tuksia ihmisen  niistä puolista, joita  ei tarvita  tai käytetä.  Sellaisia alueita on meissä kaikis- sa, Nylander pohtii.
- Samalla kuvasarja rohkaisee olemaan avoimia sille mitä tapahtuu. Meihin on etukä- teen koodattu mitä elämässä saa tapahtua ja millaisia asioita saa nähdä.

Kamera
ja kynä

Kosketuksia Vodlajärvellä - näyttelyn lisäksi Nylanderin ja viiden muun pohjoiskarjalaisen 
 taiteilijan kirjan ja kuvataiteen monisyisiä suhteita tutkiva Biblioteko - näyttely kiertää Suomea.
Nylander on myös valmistautumassa viemään videotaidenäyttelyä lokakuussa Prahaan Tshekkeihin.
Kuvataiteen lisäksi kirjoittaminen on Leena Nylan- deria kiinnostava ilmaisumuoto. Hänen runojaan on luettavissa muun muassa vasta avatussa digitaalisen runouden portaalissa Nokturnessa.
Kirjallisuutta aikoinaan opiskelemaan lähtenyt Nylander päätyi teknologian pariin taidegra- fiikan kautta.
- Vaikka ei multimediataide minulle mitenkään erityisen teknistä ole, kyse on vain ilmaisuvälineestä. Kamera on kuin kynä. Kynästä riippuu, millainen jälki jää, Nylander toteaa.

Leena Nylanderin näyttely Kosketuksia Vodlajärveltä Galleria Kohinassa 3. - 22. päivä heinäkuuta.

Näyttelyyn