back
Pohjois-Karjalan taidetoimikunnan vuoden 2004
TAIDEPALKINTO
5000 euroa
on myönnetty
taidegraafikko ja mediataiteilija Leena Nylanderille

Kontiolahtelainen taidegraafikko ja mediataiteilija Leena Nylander on herkkä havainnoija ja syvästi kokeva taiteilija. Herkkyys yhdistettynä tinkimättömyyteen ja rohkeuteen kokeilla uusia asioita synnyttävät taidetta, jossa taiteilija on ajatuksineen ja asioineen läsnä. Leena Nylanderin taiteellinen ilmaisu on riippumaton välineistä. Hän on laajentanut ilmaisuaan taidegrafiikasta mediataiteeseen säilyttäen taiteessaan oman äänensä.

Leena Nylanderin kansainvälinen toiminta on vahvaa. Hänen erityinen kiinnostuksen kohteensa on on ollut Venäjän Karjala, jonne hän on
näyttelyiden ohella tehnyt useita työskentely ja opintomatkoja. Lisäksi hän on viime vuosina osallistunut teoksillaan ryhmänäyttelyihin ja festivaaleille Intiassa, Liettuassa, Tsekin tasavallassa, Ruotsissa, Makedoniassa ja Saksassa.

Leena Nylanderin pitkäaikaisen taiteellisen toiminnan lisäksi Pohjois- Karjalan taidetoimikunta haluaa nostaa esiin hänen toimintansa kuvataiteen alan luottamustehtävissä. Hän on tällä hetkellä Suomen Pohjoismaisen taideliiton hallituksen jäsen sekä Suomen taiteilijaseuran edustajiston jäsen ja on aiemmin toiminut mm. Suomen
Kuvataidejärjestöjen Liiton hallituksessa, Joensuun taiteilijaseuran hallituksessa sekä Joensuun taideyhdistyksen puheenjohtajana. Näissä luottamustehtävissä Leena Nylander on toiminut peräänantamattomasti pohjoiskarjalaisten kuvataiteilijoiden työn esiin nostamiseksi sekä pitänyt esillä Ruuhka-Suomen ulkopuolella työskentelevien taiteilijoiden näkökulmaa.

Joensuussa 2. 12. 2004

POHJOIS-KARJALAN TAIDETOIMIKUNTA

Kimmo Lavaste
Puheenjohtaja
Hanna Susitaival
Pääsihteeri