Leena Nylander - home pages
Vodlajärven dialogi


runo venäjäksi kuuntelemme kuin radiota
kun luut pitävät aamuista nimenhuutoaan  -  sitten kun tulemme vanhoiksi, nyt lähdemme matkalle ja
ensimmäinen matka
on välimatka

hän on maisema ja asukas,
tuskin näkyvä.
miten olla avuksi 
kukat puhkeavat sovittuun
aikaan ja toivo on ilman kattoa päänsä päällä  Leena N. 21.9.2006

we listen as if it was the radio when the bones make their morning call – when we get old, now we leave on a journey and the first stage is distance

she is a landscape and a resident,
hardly to be seen.
how to be of service
the flowers bursting at the agreed time and hope does not have a roof over its head.
In english:  Arja and Roy Goldblatt